Swachh Bharat

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग - वरियता सूची

क्र.सं. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 निदेशक - ग्रेड -I डाउनलोड (342.06 KB) pdf 03/14/2017 - 13:05
2 संयुक्त निदेशक डाउनलोड (744.86 KB) pdf 03/14/2017 - 13:04
3 उप निदेशक ग्रेड 2 डाउनलोड (1.74 MB) pdf 03/14/2017 - 13:03
4 सहायक निदेशक ग्रेड 3 डाउनलोड (3.36 MB) pdf 03/14/2017 - 13:03
5 वरिष्ठ अनुवादक डाउनलोड (6.04 MB) pdf 03/14/2017 - 13:02
6 कनिष्ठ अनुवादक डाउनलोड (1.36 MB) pdf 03/14/2017 - 13:01